MAFSAD

Survey Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Nasıl Üye Olurum?

ÜYELİK FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

NASIL ÜYE OLUNUR?
MAFSAD’a üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma gibi işlemler MAFSAD Tüzüğünün 4.maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir.
MADDE 4:
a. Üye :
MAFSAD üyeleri, bu Tüzüğün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf veya sinema ilgilileridir.
18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul ederek başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının   kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.
Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere MAFSAD Üye Kimlik Kartı verilir.
Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.
b. Onursal  Üye :
 Yönetim Kurulu kararı ile;
i. Fotoğraf veya Sinema sanatında saygınlığı olanlara,
ii. MAFSAD’ın amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onursal Üyelik” verilebilir.
c. Fahri Üyelik :
Yönetim Kurulu kararı ile; Birikmiş aidat borcu olmaması şartıyla, 10 yılını dolduran MAFSAD üyelerinden yazılı olarak başvuranlara “Fahri Üyelik” verilir.
Onursal  ve Fahri Üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.