MAFSAD

Survey Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI İÇİN AVRUPA ARACI TÜRKİYE PROGRAMI

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı
Türkiye Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir. DİHAA-EIDHR Türkiye Programı için teklif çağrısı yayınlanmış olup program için ön başvurular 16 Mart 2021, Brüksel saatiyle 16:00 (CET)’a kadar kadar kabul edilecektir.

Teklif çağrısı kapsamında program öncelikli konuları kapsamında sunulacak projelere asgari €300.000, azami €600.000 destek sağlanabilecektir. Sağlanan destek toplam uygun maliyetlerin en az %80’i en fazla %95’i olacaktır.

Teklif çağrısı öncelikli konuları:

  • Çocuk ve kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, LGBTİ bireylerin hakları
  • Ayrımcılık ile mücadele, azınlıklara mensup kişilerin hakları, din veya inanç özgürlüğü
  • Adil yargılanma hakkı, cezasızlıkla mücadele, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi cezaevinde insan hakları
  • İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

Program dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.